Custom email statuses

Created: 2018-12-20
Last updated: 2019-07-01

Post view count: 885

Email statuses helps managing inbox posts and monitor the stage of the post.

By default, Sugester offers you 3 statuses: New, Accepted, Resolved.
If you've just started your work with the system and want to see default email statuses, go to Settings > Account's settings > Statuses, click on a cog icon in the top right corner and from the list select Email statuses.Then select +New status, and add a status:Unfold More options if you want to add a color to your status.You can see how it looks in your Inbox:


 Panel wygląda następująco:
Panel dodawania nowego statusu
Aby stworzyć własny status z rozwijanej listy opisanej Nazwa wybierz pozycję Więcej:

Umożliwi to wpisanie własnej nazwy statusu. Dla statusu możesz też wybrać własną ikonę. Z rozwijanej listy oznaczonej Ikona wybierz opcję Własna ikona i wybierz plik graficzny, który posłuży za ikonę nowego statusu.
Ekran wyboru własnej ikony statusu


Back


Add Comment